พิมพ์ง่าย PDF & Email

ในเรื่องนี้ สอน Excel ฟรีใน วิดีโอ, พวกเราไป สร้างตาราง Excel แรกของเราด้วยกัน ! การแทรกและลบคอลัมน์การปรับความสูงและความกว้างการเปลี่ยนขนาดและแบบอักษรรวมถึงการสร้างเส้นขอบจะกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน!

สงวนไว้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งนี้ สอนฟรี จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าไม่มีอะไรซับซ้อนในไฟล์ การสร้างตาราง Excel !
Ce สอนฟรี ยังจะเป็นโอกาสในการสำรวจ สูตรแรกของคุณ และครั้งแรกของคุณ แผนภูมิ excel ! ไฟล์ตัวอย่างมาพร้อมกับหลักสูตร

กวดวิชาดี!

 

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  มาเป็นผู้จัดการชุมชนและให้แรงผลักดันใหม่ให้กับโครงการของคุณ