Ce วิดีโอสอนฟรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอ 3 ฟังก์ชั่น Calc :

ฟังก์ชัน IF ฟังก์ชัน IF และ OR และฟังก์ชัน IF และ AND

La ฟังก์ชัน IF เป็นไวยากรณ์ที่ต้องเติมไฟล์ สภาพ ขึ้นอยู่กับว่าจริงหรือเท็จ
เราจะเห็นในหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกัน หากซ้อนกัน และ ฟังก์ชัน IF ด้วยข้อความ

Ce บทเรียนฟรี ใช้ภายใต้ เปิด Office Calc แต่ฟังก์ชันเหล่านี้ยังใช้ภายใต้ Excel et สำนักงานฟรี.
ฉันยังคงมีอยู่ในไฟล์ ห้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อตอบคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ ...

 

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  7 มกราคม 2021 การฝึกอบรมในสถานที่ทำงาน: คันโยกเพื่อเปิดใช้งาน