พิมพ์ง่าย PDF & Email

ในเรื่องนี้ สอนฟรี คุณจะค้นพบ วิธีสร้าง Pivot Tables โดยอัตโนมัติมากเท่าที่คุณต้องการ ตามฟิลด์ที่ลดลงในโซนตัวกรองรายงาน

นอกจากนี้คุณจะพบแป้นพิมพ์ลัดที่มีประโยชน์สำหรับการย้ายจากแผ่นงานหนึ่งไปยังอีกแผ่นหนึ่งในสมุดงาน

 

 

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  ชุดติดต่อภาษาตะวันออก: ภาษาจีน