พิมพ์ง่าย PDF & Email

พนักงานของบริษัทถูกถ่ายรูปกับทั้งทีม ภาพหมู่ของพวกเขาจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่เกิดขึ้นในบริษัทระหว่างพนักงานและผู้ประกอบการ ภายหลังการตีพิมพ์ พนักงานสองคนได้ขอให้นายจ้างถอนรูปถ่ายนี้ออกเนื่องจากเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของพวกเขา

อ่าน  แผนการออมของพนักงาน: มาตรการหลักของกฎหมาย ASAP