พิมพ์ง่าย PDF & Email

เมื่อจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ:

  • อภิปรายความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาและพลังงาน
  • ระบุปัญหาสภาพภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ
  • ระบุนักแสดงและธรรมาภิบาลในระดับต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
  • อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับการทำงานของระบบพลังงานในปัจจุบันและวิสัยทัศน์แบบบูรณาการต่อระบบคาร์บอนต่ำที่ตอบสนองต่อความท้าทายด้านสภาพอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียด

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาและพลังงาน การทำให้ระบบพลังงานทั่วโลกมีความยั่งยืนมากขึ้นถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงลึกในระบบเศรษฐกิจของเรา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานและความเท่าเทียม 

พรุ่งนี้เราจะใช้พลังงานอะไร? สถานที่ของน้ำมัน ก๊าซ นิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียนในส่วนผสมพลังงานคืออะไร? จะสร้างระบบพลังงานคาร์บอนต่ำหรือแม้แต่ศูนย์คาร์บอนได้อย่างไร? ในการพัฒนานี้คำนึงถึงข้อ จำกัด ทางกายภาพธรรมชาติเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของแหล่งพลังงานที่แตกต่างกันอย่างไร? และสุดท้าย ข้อจำกัดเหล่านี้สามารถประนีประนอมกับวัตถุประสงค์ด้านสภาพอากาศที่ทะเยอทะยานได้อย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามที่นักแสดง

อ่าน  การรวบรวมคณิตศาสตร์: 4- การให้เหตุผลโดยการเกิดซ้ำและลำดับตัวเลข