รายละเอียด

ในการฝึกอบรมนี้ ฉันจะอธิบายวิธีใช้ระบบ io

เราจะดูวิธีสร้างช่องทางการขายจาก A ถึง Z:

-> จับภาพหน้า

-> ขอบคุณเพจ

-> การตลาดทางอีเมล

-> หน้าการขาย

-> หน้าการชำระเงิน (+ เชื่อมต่อตัวประมวลผลการชำระเงิน)

-> สร้าง BUMP

-> ทำ OTO (การเพิ่มยอดขาย)

-> สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมหรือ ebook บนระบบ io (แพลตฟอร์มสำหรับนักเรียน)

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การจัดการโครงการ: การเริ่มต้นไปยัง Gantt ใน Excel