การเก็บถาวรใบรับรอง CSPN ทำให้สามารถพิจารณาถึงวิวัฒนาการที่รวดเร็วและต่อเนื่องของเทคนิคการคุกคามและการโจมตี

ช่วงเวลาที่ถูกต้องของใบรับรอง CSPN ถูกตั้งไว้ที่ 3 ปี จากนั้นจะเก็บถาวรโดยอัตโนมัติ
การดำเนินการนี้โดยศูนย์รับรองระดับชาติทำให้สามารถรับรองความสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในมุมมองที่วิธีการประเมินนี้สอดคล้องในช่วงหลายปีต่อจากนี้ไปสู่แผนงานใหม่ของยุโรป

วิธีการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้สัตยาบันในข้อตกลงการยอมรับฝรั่งเศส-เยอรมันสำหรับใบรับรอง CSPN และ BSZ เทียบเท่าในเยอรมัน (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung, Accelerated Security Certification); โดยที่ใบรับรอง BSZ มีอายุการใช้งาน 2 ปี