เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีนัยสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การปกป้องโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผ่าน France Relance ANSSI สนับสนุนการสร้างศูนย์ตอบสนองเหตุการณ์ทางไซเบอร์ระดับภูมิภาคที่จะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในกรณีที่มีการโจมตีทางไซเบอร์ กำลังเปิดตัวโปรแกรมฟักไข่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโครงสร้างเหล่านี้: 7 ภูมิภาคได้รับประโยชน์จากมันแล้ว