พิมพ์ง่าย PDF & Email

นี้ การสอน Excel (ประมาณ 4 นาที) อธิบายวิธีสร้างไฟล์ รายการแบบหล่นลง ใน Excel และปล่อยให้ผู้ใช้ไฟล์เป็นตัวเลือกข้อมูลเฉพาะ

มีประโยชน์มากสำหรับการให้ข้อมูลที่จำเป็นและจำเป็นในตารางคุณจะกลายเป็นแฟนตัวยงของฟังก์ชันนี้ได้อย่างรวดเร็ว

screencast นี้ดำเนินการในเวอร์ชัน 2007 แต่เห็นได้ชัดว่าเราพบฟังก์ชันเดียวกันในเวอร์ชัน 2010 และยังเป็นการดำเนินการเดียวกันในปี 2003 ...

 

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  การเยี่ยมเยียนและการตรวจร่างกายในบริบทการทำงาน