พิมพ์ง่าย PDF & Email

ใช้ OneDrive กับ Office 365 เพื่อจัดเก็บรักษาความปลอดภัยและปกป้องโฟลเดอร์และไฟล์ของคุณ เอกสารรูปภาพและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณสามารถแชร์แก้ไขหรือย้ายได้ง่ายๆผ่านแพลตฟอร์ม ทำงานร่วมกับผู้อื่นในเอกสารและร่วมแก้ไขจากอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณเช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ แม้จะมีการเชื่อมต่อเว็บที่ จำกัด การซิงโครไนซ์จะช่วยให้คุณดำเนินการต่อได้ ...

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  ผู้ช่วยฝ่ายขาย: การฝึกอบรมที่ช่วยให้คุณมีปีก