พิมพ์ง่าย PDF & Email

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้ที่จะ:

  • เชี่ยวชาญคุณสมบัติขั้นสูงของ PowerPoint
  • สร้างเอกสารที่สวยงามและน่าสนใจโดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint
  • เชี่ยวชาญการใช้มาสก์
  • รู้วิธีตกแต่งงานนำเสนอของคุณด้วยไดอะแกรม รูปภาพ และวิดีโอ
  • ทำความเข้าใจวิธีรวมตารางหรือกราฟจาก Excel เข้ากับงานนำเสนอของคุณ
  • เพิ่มพลังให้สไลด์ของคุณด้วยแอนิเมชั่น
  • ทำความเข้าใจวิธีทำให้งานนำเสนอของคุณเป็นแบบโต้ตอบ
  • รู้วิธีแปลงงานนำเสนอเป็นเอกสาร PDF หรือวิดีโอ

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  4| ใครสามารถเริ่มการเยี่ยมชมก่อนการกู้คืนได้บ้าง