แท็ก: การฝึกอบรมซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันฟรี

การฝึกอบรม Microsoft Outlook | หลักสูตรภาคปฏิบัติ v.2016 - v.2019

ควบคุมความสมบูรณ์ในการทำงานของ Outlook เพื่อทราบวิธีการปรับวิธีการของ ...

อ่านเพิ่มเติม

พื้นฐานของ Outlook บนเว็บ

Outlook ในเวอร์ชันเว็บนั้นใช้งานได้จริงและมีการใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากคอมพิวเตอร์หรือ ...

อ่านเพิ่มเติม

Calc ฟรี: การสร้างและจัดรูปแบบตาราง

ในบทช่วยสอน Open Office Calc ฟรีนี้ ฉันแนะนำให้คุณเรียนรู้วิธีสร้างและใส่...

อ่านเพิ่มเติม

ฟรี: สร้างเอกสารที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลด้วย Zoho Sign

บทช่วยสอนฟรีเพื่อเรียนรู้วิธีสร้างเอกสารโต้ตอบเพื่อเซ็นชื่อ ...

อ่านเพิ่มเติม

Google ฟอร์มฟรี: สร้างแบบสำรวจแบบสอบถามและแบบทดสอบ

การฝึกอบรมออนไลน์ของ Google ฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนวิธีสร้างแบบสำรวจ ...

อ่านเพิ่มเติม

เร่งความเร็วของบล็อก WordPress ของคุณสำหรับการทำ SEO และอื่น ๆ

คุณต้องการเร่งความเร็วไซต์ WordPress ของคุณเพื่อปรับปรุงความเร็วในการโหลดหน้า ...

อ่านเพิ่มเติม
โหลด

นักแปล