แท็ก: รูปแบบตัวอักษร

ขอขึ้นเงินเดือนทางอีเมล์

ขอขึ้นเงินเดือน : ให้ทีมของคุณ เรื่อง : ค่าตอบแทนปี 2022 ทีมเช้า...

อ่านเพิ่มเติม

จดหมายตัวอย่างเพื่อประกวดค่าจ้าง

การเก็งกำไรหรือที่เรียกว่าการเก็งกำไร เป็นกระบวนการที่ทำให้...

อ่านเพิ่มเติม

เทมเพลตจดหมายเพื่อเรียกร้องการชำระเงินค่าจ้างที่ค้างชำระของคุณ

ปัจจัยต่างๆ อาจทำให้บริษัทไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้กับสมาชิกของ ...

อ่านเพิ่มเติม

เทมเพลตจดหมายเพื่อขอรับสลิปเงินเดือนของคุณ

สลิปเงินเดือนของคุณช่วยให้คุณสามารถปรับรายได้ของคุณ ที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตคุณ ...

อ่านเพิ่มเติม

เทมเพลตจดหมายเพื่อขอเงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน แบบหนังสือขอเงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ ...

อ่านเพิ่มเติม

เทมเพลตจดหมายเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธยอดคงเหลือจากบัญชีใด ๆ

เมื่อคุณออกจากธุรกิจ คุณจะต้องได้รับยอดเงินคงเหลือจากบัญชีใดๆ ขั้นตอนนี้...

อ่านเพิ่มเติม

แม่แบบจดหมาย: ปลดล็อกการออมของพนักงานของคุณ

ตามกฎทั่วไปจำนวนเงินที่วางไว้ในแผนการออมของพนักงานของคุณจะไม่สามารถออกได้ ...

อ่านเพิ่มเติม

แม่แบบจดหมาย: ขอเบิกค่าใช้จ่ายวิชาชีพ

รายละเอียดและแบบอักษรฟรีสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายในวิชาชีพของคุณ ทั้งหมด...

อ่านเพิ่มเติม

แม่แบบจดหมาย: ขอชำระเงินสำหรับการลาที่ไม่ได้ใช้งานของคุณ

คุณต้องการจดหมายรุ่นเพื่อขอรับเงินค่าพักร้อนก่อนที่จะทำหายหรือไม่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างจดหมายเพื่อเรียกร้องการชำระเบี้ยประกันภัย

เพื่อจูงใจพนักงาน บริษัทส่วนใหญ่ให้โบนัสประเภทต่างๆใน ...

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างจดหมายเพื่อขอรับเงินค่าล่วงเวลา

คุณจะต้องได้รับค่าจ้างสำหรับค่าล่วงเวลาที่คุณทำงาน ของคุณ ...

อ่านเพิ่มเติม

เทมเพลตจดหมายเพื่อรายงานข้อผิดพลาดในสลิปเงินเดือนของคุณ

จดหมายตัวอย่างเพื่อรายงานข้อผิดพลาดอย่างน้อยหนึ่งรายการในสลิปเงินเดือนของคุณ หนึ่ง...

อ่านเพิ่มเติม
โหลด

แปลความ

แปลความ