ในบริบทของวิชาชีพการขาดใด ๆ ต้องได้รับการกระตุ้นล่วงหน้าและเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการยกเว้นพิเศษ (เช่นครึ่งวัน) ในบทความนี้เราจะให้คำแนะนำในการเขียนอีเมลเพื่อแก้ปัญหาการขาด

ชี้แจงการขาด

การให้เหตุผลว่าขาดงานเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการขาดงานเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด (ล่วงหน้าเพียงไม่กี่วัน) หรือตรงกับวันที่มีบางสิ่งที่สำคัญสำหรับแผนกของคุณเช่นการประชุมหรืองานใหญ่ เร่งรีบ หากเป็นการลาป่วยคุณต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าป่วย! ในทำนองเดียวกันหากเป็นการลาพิเศษเนื่องจากการเสียชีวิตคุณจะต้องแสดงใบมรณบัตร

เคล็ดลับบางประการเพื่อให้เหตุผลว่าไม่มีตัวตน

เพื่อให้เหตุผลที่ไม่มีตัวตน อีเมลคุณต้องเริ่มต้นโดยการประกาศอย่างชัดเจนวันที่และเวลาของการขาดคุณเพื่อให้ไม่มีความเข้าใจผิดตั้งแต่เริ่มต้น

จากนั้นระบุความจำเป็นในการที่คุณไม่อยู่ด้วยการแนบเอกสารแนบหรือวิธีการอื่น ๆ

นอกจากนี้คุณยังสามารถถ้ามีอยู่ไม่ดีมากเสนอให้หัวหน้าของคุณเป็นทางเลือกที่จะทำขึ้นสำหรับกรณีนี้

เทมเพลตอีเมลเพื่อให้เหตุผลว่าไม่มีตัวตน

นี่คือตัวอย่างของอีเมลเพื่อระบุการขาดงาน:

เรื่อง: การขาดงานเนื่องจากการตรวจสุขภาพ

Sir / Madam,

ฉันขอแจ้งให้ทราบว่าฉันจะอยู่ห่างจากเวิร์คสเตชั่นของฉันในวันที่บ่ายทั้งหมดเนื่องจากต้องผ่านการสอบทางการแพทย์หลังจากเกิดอุบัติเหตุจักรยาน

ฉันจะกลับมาทำกิจกรรมในวันที่ [date]

โปรดแนบใบรับรองการนัดหมายทางการแพทย์และใบบอกเลิกการทำงานที่ออกโดยแพทย์ของฉันในช่วงบ่ายของ [date]

สำหรับการประชุมที่กำหนดไว้แล้วนาย So-and-so จะเข้ามาแทนที่ฉันและส่งรายงานรายละเอียดให้ฉัน

ขอแสดงความนับถือ

[ลายเซ็น]

 

 

อ่าน  จดหมายลาออกสามตัวอย่างสำหรับพนักงานปั๊มน้ำมัน