เอ็กเซลเป็นหนึ่งใน ซอฟต์แวร์ ตัวประมวลผลข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก ใช้ในการสร้างตาราง กราฟ และสเปรดชีต เนื่องจากความนิยมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ที่จะเข้าใจ หลักการพื้นฐานของ Excel. โชคดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ มีหลักสูตรออนไลน์ฟรีหลายหลักสูตร ในบทความนี้ เราจะดูที่พื้นฐานของ Excel และการฝึกอบรมฟรีที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจ

พื้นฐานของ Excel

Excel เป็นซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถป้อนและวิเคราะห์ข้อมูลได้ ใช้ในการสร้างตาราง กราฟ และสเปรดชีต มีพื้นฐานบางอย่างที่ผู้ใช้ Excel ควรรู้

หลักการพื้นฐานประการแรกคือรูปแบบข้อมูล Excel สามารถจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงตัวเลข วันที่ และข้อความ ผู้ใช้ต้องเข้าใจวิธีการจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อใช้งานอย่างถูกต้อง

หลักการพื้นฐานที่สองคือสูตร สามารถใช้ Excel เพื่อทำการคำนวณที่ซับซ้อนโดยใช้สูตร ผู้ใช้ต้องเข้าใจวิธีการสร้างสูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

หลักการพื้นฐานที่สามคือกราฟ สามารถใช้ Excel เพื่อสร้างแผนภูมิจากข้อมูล ผู้ใช้ต้องเข้าใจวิธีสร้างและแก้ไขแผนภูมิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

อ่าน  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอีเมลของคุณด้วยส่วนขยาย Gmail ทั้ง 8 รายการ

อบรม Excel ฟรี

มีหลักสูตรออนไลน์ฟรีหลายหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานของ Excel หลักสูตรเหล่านี้สามารถพบได้บนเว็บไซต์เช่น Udemy, Coursera และ Codecademy

Udemy มีหลักสูตรออนไลน์ใน Excel และซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่นๆ หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูง หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจรูปแบบข้อมูล สูตร และแผนภูมิของ Excel

Coursera ยังเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ใน Excel และซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่นๆ หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูง และมีบทเรียนแบบโต้ตอบและแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ

Codecademy เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ใน Excel และซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่นๆ หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นและมีบทเรียนเชิงโต้ตอบและแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจหลักการพื้นฐานของ Excel

ประโยชน์ของการฝึกอบรม Excel ฟรี

การฝึกอบรม Excel ฟรีมีประโยชน์มากมาย ผู้ใช้สามารถเรียนรู้พื้นฐานของ Excel ตามจังหวะของตนเองและทุกที่ที่พวกเขาเลือก ทำให้การฝึกอบรมสะดวกและเข้าถึงได้ นอกจากนี้ หลักสูตรออนไลน์มักมีราคาถูกกว่าการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว หลักสูตรออนไลน์มักทำตามได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีบทเรียนเชิงโต้ตอบและแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ

สรุป

Excel เป็นซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์นี้ สิ่งสำคัญคือผู้ใช้ต้องเข้าใจพื้นฐาน โชคดีที่มีหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ฟรีมากมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้พื้นฐานของ Excel หลักสูตรเหล่านี้เป็นแบบลงมือปฏิบัติจริงในราคาย่อมเยา และมีบทเรียนเชิงโต้ตอบและแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจรูปแบบข้อมูล สูตร และแผนภูมิของ Excel

อ่าน  จะรักษาความปลอดภัยบัญชี Gmail ของคุณได้อย่างไร