พิมพ์ง่าย PDF & Email

MOOC นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอ Data Analyst ระดับมหาวิทยาลัย (DU) ที่ดำเนินการโดย CY Cergy Paris University มันอธิบายการทำงานของ DU องค์กรการสอนและโปรแกรมของมัน

DU Data Analyst ฝึกฝนนักวิเคราะห์ข้อมูลในวันพรุ่งนี้ มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ต้องการได้รับทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคส่วนที่มีความตึงเครียดสูงในตลาดงาน เป็นการอบรมจำนวนน้อยที่เน้นการปฏิบัติ ประกอบเป็นส่วนตัวตาม...

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม →

อ่าน  จากนักข่าวสู่ระบบจัดการเนื้อหา: การเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพของ Jean-Baptiste