พิมพ์ง่าย PDF & Email

หลักสูตรนี้อธิบายถึงวิธีการ 5 สและหลักการ จะอธิบายทีละขั้นตอนวิธีการนำแนวทางไปใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณหรือในชีวิตประจำวัน (สำนักงานเวิร์คช็อปเวิร์กสเตชันห้องครัวห้องนอน ฯลฯ ) เป็นการสลับการนำเสนอทางทฤษฎีแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติและแบบฝึกหัดในรูปแบบของการสัมภาษณ์สไลด์วิดีโอและแบบทดสอบ ...

อ่านบทความต่อไปบนเว็บไซต์เดิม→

อ่าน  จุดแข็งของการฝึกอบรมนักพัฒนา ifocop web Integrator Developer