หลักสูตรนี้อธิบายวิธีการ 5ส และหลักการ ซึ่งจะอธิบายให้คุณทราบทีละขั้นตอน วิธีตั้งค่าแนวทางในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณหรือในชีวิตประจำวัน (สำนักงาน เวิร์กช็อป เวิร์กสเตชัน ห้องครัว ห้องนอน ฯลฯ) มันสลับการนำเสนอเชิงทฤษฎี การประยุกต์ใช้และแบบฝึกหัดในทางปฏิบัติ ในรูปแบบของการสัมภาษณ์ สไลด์ วิดีโอ และแบบทดสอบ...

อ่านบทความต่อที่เว็บไซต์เดิม →