การนำเสนอการฝึกอบรม “พนักงานจ้าง”

การสรรหาบุคลากรเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของบริษัท การรู้วิธีดึงดูดและเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณเป็นทักษะที่จำเป็น HP LIFE เสนอการฝึกอบรมออนไลน์ฟรีในหัวข้อ “จ้างพนักงาน”ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่สำคัญเหล่านี้

การฝึกอบรมออนไลน์นี้เป็นภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้น ได้รับการออกแบบให้ดำเนินการตามจังหวะของคุณเองและเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่ถึง 60 นาที เนื้อหาการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก HP LIFE ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพของการฝึกอบรมออนไลน์ นักเรียนมากกว่า 13 คนได้ลงทะเบียนสำหรับการฝึกอบรมนี้แล้ว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จและความเกี่ยวข้อง

ด้วยการฝึกอบรมนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างข้อเสนองานที่น่าสนใจและกำหนดขั้นตอนที่มีโครงสร้างสำหรับการจ้างพนักงาน คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อเขียนประกาศรับสมัครงานอย่างมืออาชีพ ทักษะนี้จำเป็นต่อการดึงดูดผู้สมัครที่ดีที่สุดและรับรองความสำเร็จของบริษัทของคุณ

วัตถุประสงค์และเนื้อหาการฝึกอบรม

การอบรม “จ้างพนักงาน” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนวิธีดำเนินการกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การสร้างข้อเสนองานไปจนถึงการเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ นี่คือภาพรวมของทักษะที่คุณจะพัฒนาในระหว่างการฝึกอบรมนี้:

  1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีโครงสร้างเพื่อจ้างพนักงาน: คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนสำคัญของกระบวนการสรรหา รวมถึงคำจำกัดความของตำแหน่ง การเขียนโฆษณา การคัดเลือกผู้สมัคร การสัมภาษณ์ และการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
  2. ใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อสร้างประกาศรับสมัครงาน: การฝึกอบรมจะสอนวิธีใช้คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อออกแบบประกาศรับสมัครงานแบบมืออาชีพและน่าสนใจ ซึ่งจะดึงดูดผู้สมัครที่ดีที่สุด

เนื้อหาของหลักสูตรถูกจัดแบ่งเป็นบทเรียนเชิงโต้ตอบหลายบท ซึ่งแต่ละบทจะกล่าวถึงแง่มุมเฉพาะของกระบวนการสรรหาบุคลากร บทเรียนประกอบด้วยตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม คำแนะนำเชิงปฏิบัติ และแบบฝึกหัดเพื่อให้คุณสามารถนำแนวคิดที่ศึกษาไปปฏิบัติได้

การรับรองและสิทธิประโยชน์การฝึกอบรม

ในตอนท้ายของการฝึกอบรม “จ้างพนักงาน”คุณจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จหลักสูตรและทักษะการรับสมัครที่ได้รับ ใบรับรองนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรไฟล์มืออาชีพของคุณและช่วยให้คุณโดดเด่นในโลกแห่งการทำงาน นี่คือประโยชน์บางประการที่คุณจะได้รับจากการฝึกอบรมนี้:

  1. การปรับปรุง CV ของคุณ: การเพิ่มใบรับรองนี้ใน CV ของคุณ จะแสดงให้นายจ้างเห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณในการสรรหาบุคลากร ซึ่งอาจเป็นส่วนสำคัญในระหว่างกระบวนการคัดเลือก
  2. การปรับปรุงโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ: การกล่าวถึงใบรับรองของคุณในโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณจะเพิ่มการมองเห็นของคุณกับนายหน้าและผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนของคุณ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมโอกาสทางอาชีพใหม่ ๆ
  3. เพิ่มประสิทธิภาพ: ด้วยการใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรมนี้ คุณจะดำเนินกระบวนการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปรับปรุงคุณภาพของทีมได้
  4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของคุณ: ทักษะการสรรหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณฉายภาพเชิงบวกและเป็นมืออาชีพต่อเพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน และผู้สมัครที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและรับประกันความสำเร็จของธุรกิจของคุณ

โดยสรุปแล้ว การฝึกอบรมพนักงานจ้างงานออนไลน์ฟรีที่นำเสนอโดย HP LIFE เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะการสรรหาและสร้างความโดดเด่นในตลาดงาน ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง คุณสามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นที่จะให้บริการคุณตลอดอาชีพการงานของคุณ อย่าลังเลอีกต่อไปและลงทะเบียนตอนนี้บนเว็บไซต์ HP LIFE (https://www.life-global.org/fr/course/131-embaucher-du-personnel) เพื่อใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมที่มีคุณภาพนี้และรับใบรับรองของคุณ