พิมพ์ง่าย PDF & Email

เพื่อจำกัดความเสี่ยงของการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ของพนักงาน มาตรการระดับชาติเพื่อรับรองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในบริษัทเป็นเอกสารอ้างอิง โปรโตคอลด้านสุขภาพของบริษัทได้รับการปรับปรุงเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 โดยกระทรวงแรงงานเพื่อคำนึงถึงการปรับปรุงสถานการณ์ด้านสุขภาพ โปรโตคอลมีการเปลี่ยนแปลงในสามประเด็น: การทำงานทางไกลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาทางสังคมในท้องถิ่น ความเป็นไปได้ของการจัดช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานในการปฏิบัติตามท่าทางกีดขวางอย่างเคร่งครัด และเงื่อนไขของการประชุมแบบเห็นหน้ากัน

อ่าน  เครื่องมือการฝึกอบรมใหม่: ระบบ Collective Transition