กุญแจสู่การปลดปล่อยภายใน

“ในหนังสือชื่อดังของ Eckhart Tolle เรื่อง “Living Freed” มีการนำเสนอแนวคิดหลัก นั่นคือ การปล่อยวาง ผู้เขียนให้คำจำกัดความของการปล่อยวางว่าไม่ใช่การลาออกหรือการสละชีวิต แต่เป็นการยอมรับอย่างลึกซึ้งถึงชีวิตที่เป็นอยู่ มันคือความสามารถในการโอบรับทุกช่วงเวลาอย่างเต็มที่ โดยปราศจากการต่อต้านหรือการตัดสิน เพื่อค้นพบอิสรภาพภายในที่แท้จริง

Tolle แสดงให้เราเห็นว่าจิตใจของเราเป็นตัวสร้างเรื่องราว ความกลัว และความปรารถนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมักจะนำเราออกห่างจากแก่นแท้ที่แท้จริงของเรา การสร้างสรรค์ทางจิตเหล่านี้สร้างความเป็นจริงที่บิดเบี้ยวและเจ็บปวด ในทางตรงกันข้าม เมื่อเราสามารถโอบรับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงหรือหลีกหนีจากมัน เราจะพบกับความสงบสุขและปีติอย่างลึกซึ้ง ความรู้สึกเหล่านี้อยู่ในมือของเราเสมอ หยั่งรากในช่วงเวลาปัจจุบัน

ผู้เขียนสนับสนุนให้เราพัฒนาวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้และการยอมรับอย่างมีสติ การเรียนรู้ที่จะสังเกตจิตใจของเราโดยไม่ถูกครอบงำ เราสามารถค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของเราโดยปราศจากการปรุงแต่งและภาพลวงตา เป็นการเชื้อเชิญให้เข้าสู่การเดินทางภายใน ที่ซึ่งแต่ละช่วงเวลาได้รับการต้อนรับในฐานะโอกาสในการตื่นขึ้นและการปลดปล่อย

การอ่าน "Living Freed" ของ Eckhart Tolle คือการเปิดประตูสู่มุมมองใหม่ วิธีใหม่ในการรับรู้ความเป็นจริง เป็นการสำรวจธาตุแท้ของเรา ปราศจากพันธนาการของจิตใจ จากการอ่านนี้ คุณได้รับเชิญให้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและค้นพบเส้นทางสู่อิสรภาพภายในที่แท้จริงและยั่งยืน”

ค้นพบพลังแห่งช่วงเวลาปัจจุบัน

Eckhart Tolle เน้นย้ำถึงความสำคัญของช่วงเวลาปัจจุบัน บ่อยครั้งที่จิตใจของเราหมกมุ่นอยู่กับความคิดเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคต ทำให้เราเสียสมาธิจากช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งเป็นความจริงที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวที่เราประสบ

Tolle เสนอวิธีง่ายๆ แต่ทรงพลังในการต่อต้านแนวโน้มนี้: การเจริญสติ ด้วยการปลูกฝังความสนใจอย่างต่อเนื่องไปยังช่วงเวลาปัจจุบัน เราสามารถทำให้ความคิดที่หลั่งไหลไม่หยุดหย่อนสงบลงและบรรลุความสงบภายในที่มากขึ้น

ช่วงเวลาปัจจุบันเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราสามารถใช้ชีวิต กระทำ และรู้สึกได้อย่างแท้จริง Tolle สนับสนุนให้เราดื่มด่ำกับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ โดยไม่กรองผ่านเลนส์ของอดีตหรืออนาคต

การยอมรับช่วงเวลาปัจจุบันโดยสิ้นเชิงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรวางแผนหรือไตร่ตรองถึงอดีต ตรงกันข้าม การที่เรายึดตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เรามีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเมื่อต้องตัดสินใจหรือวางแผนสำหรับอนาคต

“Living Liberated” นำเสนอมุมมองที่สดชื่นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเรา ด้วยการเน้นย้ำถึงพลังของช่วงเวลาปัจจุบัน Eckhart Tolle ได้เสนอแนวทางอันมีค่าแก่เราในการใช้ชีวิตอย่างสงบและมีความสุขมากขึ้น

เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของคุณ

Eckhart Tolle นำเราไปสู่การตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของเรา ห่างไกลจากการถูกจำกัดโดยร่างกายและจิตใจของเรา ธรรมชาติที่แท้จริงของเรานั้นไม่มีที่สิ้นสุด ไร้กาลเวลา และไม่มีเงื่อนไข

หลักในการเข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงนี้คือการละทิ้งตัวตนด้วยจิต เมื่อสังเกตความคิดของตัวเอง เราเริ่มตระหนักว่าเราไม่ใช่ความคิดของเรา แต่มีสติคอยสังเกตความคิดเหล่านั้น การตระหนักรู้นี้เป็นขั้นตอนแรกในการสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงของเรา

Tolle ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์นี้ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์โดยจิตใจ มันจะต้องมีชีวิตอยู่ เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของการรับรู้ของเราเกี่ยวกับตัวเราและโลกรอบตัวเรา มันนำไปสู่สันติภาพที่มากขึ้น ความยินดีที่ไม่มีเงื่อนไข และความรักที่ไม่มีเงื่อนไข

จากการสำรวจหัวข้อเหล่านี้ "Living Liberated" พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นมากกว่าหนังสือ แต่เป็นแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้ง Eckhart Tolle เชิญชวนให้เราละทิ้งภาพลวงตาและค้นหาความจริงว่าเราเป็นใคร

 

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบโอกาสสุดพิเศษให้คุณได้ฟังบทแรกของหนังสือ “Vivre Libéré” โดย Eckhart Tolle เป็นคู่มือที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่แสวงหาความสงบภายในและการปลดปล่อยส่วนบุคคล