CPNEF ระบุความต้องการหลายประการ แต่มีสองประเด็นสำคัญและเป็นเรื่องของการสนับสนุนทันที (ระยะที่ 1)

1 การฝึกอบรมการเริ่มต้นใหม่แบบตัวต่อตัว. มันเป็นเรื่องของ :

เพื่อต้อนรับประชาชนด้วยการอ้างอิงถึงโครงการของโครงสร้างโดยการบูรณาการ "ท่าทางกีดขวาง" และมาตรการ "ระยะห่างทางกายภาพ" เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานอาสาสมัครและผู้ใช้โดยสอดคล้องกับกิจกรรมและด้วยความเคารพ หลักการแทรกแซงโครงสร้าง

ประชาชนจะให้ความสนใจโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นซึ่งอาจตั้งคำถามและนำเสนอผลที่ตามมาทางศีลธรรมและอารมณ์อันเนื่องมาจากบริบทที่พวกเขาประสบกับการถูกคุมขัง

เพื่อดำเนินการตามโครงการของโครงสร้างในขณะที่ปรับท่าทางของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบตัวต่อตัวตลอดจนแนวทางการศึกษาของพวกเขาในช่วงเวลาที่ทำกิจกรรมกับสาธารณชน

2. การฝึกอบรมการบริหารทีม ในบริบทของการพัฒนาที่สำคัญของการทำงานทางไกลหรือการเริ่มต้นใหม่ของกิจกรรม แต่ยังรวมถึงการ "หยุดพักชั่วคราว" ด้วยสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานในกรณีว่างงานบางส่วน / การหยุดที่เสื่อมเสีย: ภาพเคลื่อนไหวของทีมการติดตามผลสำเร็จการสื่อสารการบำรุงรักษาความร่วมมือ ของทีมและ