เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2021 ผู้เผยแพร่ Apache ได้รายงานข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในส่วนประกอบซอฟต์แวร์บันทึก Log4J ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในแอปพลิเคชันจำนวนมากที่ใช้ภาษา Java

ข้อบกพร่องนี้เรียกว่า "Log4Shell" มีอยู่ทั่วไปในระบบข้อมูลจำนวนมาก เป็นไปได้มากว่าในกรณีที่เสียเปรียบที่สุดที่จะยอมให้ผู้โจมตีเข้าควบคุมแอพพลิเคชั่นเป้าหมายจากระยะไกล หรือแม้แต่ระบบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่