Para sa mga permanenteng kontrata: kapag ang karaniwang suweldo para sa huling labindalawang buwan ay mas mababa sa o katumbas ng dalawang SMIC, pinananatili ang suweldo ng empleyado. Kung hindi, ito ay kumakatawan sa 90% ng kanyang suweldo sa unang taon, at 60% pagkatapos ng unang taon kung ang kurso sa pagsasanay ay higit sa isang taon o 1200 oras;

Para sa mga fixed-term na kontrata: ang kanyang kabayaran ay kinakalkula sa average ng huling apat na buwan, sa ilalim ng parehong mga kondisyon tulad ng para sa mga permanenteng kontrata;

Para sa mga pansamantalang empleyado: ang kanyang suweldo ay kinakalkula sa average ng huling 600 oras ng misyon na isinagawa sa ngalan ng kumpanya;

Para sa mga pasulput-sulpot na manggagawa: ang reference na suweldo ay kinakalkula sa isang partikular na paraan, ngunit ang mga kondisyon para sa pagpapanatili ng suweldo ay kapareho ng para sa mga permanenteng kontrata.