Ito ay ang kumpanya kung saan isinasagawa ng empleyado ang pinangangasiwaang pagsusulit na sumulat ng ulat ng aksidente.
Tinukoy ng kumpanya sa deklarasyon ang katayuan ng "propesyonal na trainee ng pagsasanay" at ang risk code 85.3HA. Nalalapat din ito sa mga aksidente sa pag-commute.