Maaari itong hilingin ng isang occupational physician, isang gumagamot na manggagamot/tagapagreseta ng sick leave, ang health insurance medical adviser o ng empleyado. Sa pag-iisip na ito, ipinapaalam ng employer sa empleyado ang posibilidad na hilingin sa kanyang sarili ang pagbisitang ito bago ang pagbawi. Halimbawa, ang impormasyong ito ay ginawa sa panahon ng pulong ng pag-uugnayan.