Bahagyang aktibidad: pagkuha ng bayad na bakasyon

Ang bahagyang aktibidad ay naitakda kapag ang kumpanya ay pinilit na bawasan o pansamantalang suspindihin ang aktibidad nito. Ginagawang posible ng system na mabayaran ang mga empleyado sa kabila ng mga oras na hindi nagtrabaho.

Tandaan na ang mga panahon kung saan ang mga empleyado ay inilalagay sa bahagyang aktibidad ay itinuturing na mabisang oras sa pagtatrabaho para sa pagkuha ng bayad na bakasyon. Samakatuwid, ang lahat ng mga oras na hindi nagtatrabaho ay isinasaalang-alang para sa pagkalkula ng bilang ng mga araw ng nakuha na bayad na bakasyon (Labor Code, art. R. 5122-11).

Hindi, hindi mo maaaring bawasan ang bilang ng mga bayad na bakasyon na nakuha ng empleyado dahil sa bahagyang aktibidad.

Ang empleyado ay hindi mawawala ang bayad na araw ng bakasyon dahil sa mga panahon kung kailan siya inilagay sa bahagyang aktibidad.

Bahagyang aktibidad: pagkuha ng mga araw ng RTT

Ang tanong ay maaari ring lumabas tungkol sa pagkuha ng mga araw ng RTT. Maaari mo bang bawasan ang bilang ng mga araw ng RTT dahil sa mga panahon ng bahagyang aktibidad? Ang sagot ay hindi kasing simple ng pagkuha ng mga bayad na araw ng bakasyon.

Sa katunayan, nakasalalay sa iyong kolektibong kasunduan na bawasan ang oras ng pagtatrabaho. Ang sagot ay magkakaiba kung ang acquisition ng RTT