Kinakailangan ng mga employer na sakupin ang bahagi ng mga gastos sa paglalakbay ng mga empleyado na gumagamit ng pampublikong transportasyon.

Ang mga paglalakbay na ito ay dapat gawin ng pampublikong transportasyon o mga serbisyo sa pag-upa sa bisikleta.

Ang saklaw ay hindi bababa sa 50% ng gastos ng mga tiket sa panahon para sa mga paglalakbay sa pagitan ng karaniwang paninirahan at lugar ng trabaho (Labor Code, art. R. 3261-1).

Ang muling pagbabayad ay ginawa batay sa pamasahe sa ika-2 klase at dapat na tumutugma sa pinakamaikling paglalakbay sa pagitan ng bahay at lugar ng trabaho. Dapat itong maganap nang hindi lalampas sa buwan kasunod sa kung saan ginamit ang subscription.

Ang mga pass na kung saan taun-taon ang bisa ng bisa ay napapailalim sa reimbursement na ibinahagi buwan-buwan sa panahon ng paggamit (Labor Code, art. R. 3261-4).

Ang pagbabayad ng mga gastos sa transportasyon ng employer ay napapailalim sa paghahatid o, pagkabigo nito, sa pagtatanghal ng mga tiket ng empleyado (Labor Code, art. R. 3261-5).

Oo, nang walang katibayan, wala kang obligasyon na sakupin ang bahagi ng gastos ng subscription.

Malaman na mayroon ka ring ...

Magpatuloy na basahin ang artikulo sa orihinal na site →

READ  Ang mga batayan ng pamamahala ng proyekto: pagbabago