Makikipagtulungan ang ANSSI, kasama ang Ministri para sa Europa at Ugnayang Panlabas, upang palakasin ang koordinasyon ng European Union sa kaganapan ng isang malaking krisis sa cyber.

Ang isang malaking cyberattack ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ating mga lipunan at sa ating mga ekonomiya sa isang European scale: ang EU ay dapat samakatuwid ay makapaghanda upang harapin ang naturang kaganapan. Ang European network ng mga awtoridad na namamahala sa cyber crisis management (CyCLONe) ay magpupulong sa katapusan ng Enero, sa suporta ng European Commission at ENISA, upang talakayin ang mga hamon na dulot ng isang malakihang krisis at kung paano bumuo at pagbutihin ang pakikipagtulungan at mga mekanismo ng pagtutulungan sa loob ng EU. Ang pagpupulong na ito ay magiging isang pagkakataon din upang tuklasin ang papel na maaaring gampanan ng mga pinagkakatiwalaang aktor ng pribadong sektor, kabilang ang mga nagbibigay ng serbisyo sa cybersecurity, sa pagsuporta sa mga kakayahan ng pamahalaan kung sakaling magkaroon ng malaking pag-atake sa cyber.
Ang pagpupulong ng network ng CyCLONe ay magiging bahagi ng isang exercise sequence na magsasangkot ng European political authority sa Brussels at na maglalayong subukan ang articulation ng internal at external na aspeto ng cyber crisis management sa loob ng EU.

Ang ANSSI ay gagana, kasama ang European Commission