Una, mula Enero 1, 2015, ang CEP ay inisyu ng limang mga network ng mga operator na dapat sagutin ang lahat ng mga nakikinabang nang walang habas. Ito ang mga Emploi ng Pôle, Apec, mga lugar ng Misyon, Cap emploi, pati na rin FONGECIF at OPACIF (Ang Unipormasyon ay isang Opacif at pagkatapos ay ibinigay ang serbisyong ito. Hindi na ito ang kaso ngayon) may pananagutan din sa pamamahala ng pagpapatupad ng indibidwal na bakasyon sa pagsasanay na pinalitan, mula noong Enero 1, 2020, ng mga propesyonal na proyekto ng paglipat na ipinakalat sa loob ng balangkas ng CPF.
Natupad ng batas na "Propesyonal na hinaharap" ng Setyembre 5, 2018, ang pinakabagong reporma sa pagsasanay ay muling pagbabago ng mga kard sa pamamagitan ng paglalaan ng suporta ng mga kandidato ng CEP sa isang sitwasyon sa paghahanap ng trabaho sa unang apat na mga network ng mga samahan. Mula ngayon, ang mga nagtatrabaho na tao, iyon ay ang mga empleyado, ngunit ang mga manggagawang nagtatrabaho sa sarili, ay maaaring mag-aplay sa mga bagong operator na napili sa pamamagitan ng mga panawagan para sa mga tenders na inilunsad ng mga kakayahan ng France, ang publikong pagtatatag na tinitiyak ang regulasyon. at ang financing ng vocational system ng pagsasanay. Sa pamamagitan ng paraan, ang CEP ay binigyan ng nakatuon na pagpopondo, na hindi ang kaso dati.