Ang estado ng emerhensiyang pangkalusugan at ang mga hakbang sa pagpigil upang labanan ang pagkalat ng Covid-19 ay nagbangon ng mga katanungan para sa 3,4 milyong indibidwal na employer.

Posible bang ipagpatuloy na maiuwi ang kanilang empleyado? Mga nannies, tagapag-alaga, kasambahay, atbp. mayroon ba silang karapatan sa pag-atras o isang karapatan sa bahagyang kawalan ng trabaho? Sa ilalim ng anong mga kondisyon? Narito ang mga sagot sa iyong mga katanungan.

Maaari bang dumating ang iyong empleyado sa bahay at magtrabaho para sa iyo?

Oo Ang pagpipigil ay hindi pumipigil sa empleyado ng bahay na pumunta sa iyong bahay (sa labas ng oras kung kailan maaaring ipagbawal ang lahat ng trapiko, syempre). Kung hindi posible ang teleworking, ang paglalakbay para sa mga kadahilanang propesyonal ay pinahintulutan. Dapat mayroong isang empleyado sertipiko sa karangalan ng pambihirang paglalakbay tuwing pupunta siya sa lugar mo pati na rin a patunay ng biyahe sa negosyo na kakailanganin mong kumpletuhin. Ang huling dokumento na ito ay may bisa para sa tagal ng pagkakulong.

Kapag naroroon, tiyaking igalang ang mga kilos na hadlang na inirekomenda ng mga awtoridad upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng iyong empleyado: huwag higpitan