Ano ang mga pagsisikap na pinag-uusapan natin?

Ikaw, tulad ng iyong mga empleyado, ay nagsasagawa ng isang bilang ng mga pagkilos na hindi, gayunpaman, mahigpit na naka-link sa iyong mga layunin sa trabaho: baguhin ang iyong bilis ng trabaho pansamantala, tanungin ang iyong superbisor para sa mga detalye upang mas maipadala ang iyong mga tagubilin, magbigay ng mga mungkahi kahit na. na walang obligasyon sa iyo, upang matulungan ang ilan sa iyong mga nakikipagtulungan, atbp. Nakita namin na ang teleworking ay nasa kategorya ng mga pagsisikap na iba sa mga partikular na nagreresulta mula sa mga gawaing gagampanan. Matagal bago ito isinasaalang-alang. Ito ay isang sociologist, si Johannes Siegrist, noong unang bahagi ng 80, na nagtatag ng isang modelo upang maging karapat-dapat sila. Nag-highlight siya ng dalawang hanay ng mga pagsisikap:

  • ang mga pagsisikap na dinanas: ito ang mga kilos na isinagawa ng empleyado upang tumugon sa mga hadlang na nagmumula sa kapaligiran ...