Sa isang batas sa paggawa na minarkahan ng lumalaking kahalagahan ng pamantayan ng kontraktwal at ang pagpaparami ng nakakainis o suplementong ligal na mga probisyon, ang mga patakaran na "likas na kaayusan sa publiko" ay lilitaw bilang huling mga limitasyon sa kalayaan sa negosasyon ng mga kasosyo sa lipunan ( C. trav., Art. L. 2251-1). Ang mga nangangailangan sa employer na "tiyakin ang kaligtasan at protektahan ang pisikal at kalusugan ng isip ng mga manggagawa" (C. trav., Art. L. 4121-1 f.), Sa pamamagitan ng pag-ambag sa bisa ng huli pangunahing karapatan sa kalusugan (Panimula sa Konstitusyon ng 1946, para. 11; Charter ng Pangunahing Mga Karapatan ng EU, art. 31, § 1), ay tiyak na bahagi nito. Walang sama-sama na kasunduan, kahit na nakipag-ayos sa mga kinatawan ng empleyado, kaya't maibubukod ang employer mula sa pagpapatupad ng ilang mga hakbang sa pag-iwas sa peligro.

Sa kasong ito, isang pagbabago sa isang kasunduan sa balangkas noong Mayo 4, 2000 na nauugnay sa samahan at pagbawas ng oras ng pagtatrabaho sa sektor ng transportasyong medikal ay natapos noong Hunyo 16, 2016. Ang isang samahang unyon ng unyon na lumahok sa negosasyon nang walang ang pag-sign sa susog na ito ay kinuha ang tribunal de grande halimbawa na may kahilingan para sa pagpapawalang-bisa ng ilan sa mga probisyon nito, lalo na ang mga nauugnay sa ...