Overtime: prinsipyo

Ang overtime ay ang mga oras na nagtrabaho nang lampas sa ligal na oras ng pagtatrabaho ng 35 oras (o oras na itinuturing na katumbas) para sa isang full-time na empleyado.

Ang overtime ay nagbubunga ng pagtaas ng sahod. Ang pagtaas na ito ay ibinibigay ng isang kasunduan sa kumpanya o, kung hindi, na sa pamamagitan ng kasunduan sa sangay. Nauuna ang kasunduan sa kumpanya kaysa sa kasunduan sa sangay. Ang mga rate ng mark-up ay hindi maaaring mas mababa sa 10%.

Sa kawalan ng pagkakaloob ng kontraktwal, ang obertaym ay nagbubunga ng pagtaas ng suweldo na:

25% para sa unang 8 oras ng obertaym; 50% para sa mga sumusunod na oras. Overtime: hindi lamang nila binibigyan ng pagtaas ang premium na bayad

Ang overtime ay nagbubunga ng karapatan sa isang pagtaas ng suweldo o, kung saan naaangkop, sa katumbas na pahinga na bayad (Labor Code, art. L. 3121-28).

Binabanggit ng paylip ang bilang ng mga oras ng pagtatrabaho kung saan nauugnay ang suweldo. Kung ang empleyado ay nagtatrabaho ng obertaym, dapat mong makilala ang kanyang slip ng suweldo sa pagitan ng mga oras na binabayaran sa normal na rate at mga kasama ang pagtaas para sa obertaym (Labor Code, art. R. 3243-1).

Ang premium na pagbabayad ay hindi

Magpatuloy na basahin ang artikulo sa orihinal na site →

READ  Kit sa pakikipag-ugnayan sa wikang Czech