Ang progresibong pagreretiro ay nagpapahintulot sa iyo na magpatuloy sa pagtatrabaho ng part-time at magsimulang makatanggap ng bahagi ng iyong pensiyon. Kung ang iyong oras ng pagtatrabaho ay nakatakda sa mga nakapirming araw, ikaw ay may karapatan na dito, tulad ng mga empleyado na ang tagal ay nakatakda sa mga oras, sa kondisyon na ikaw ay higit sa 60 taong gulang, at hindi bababa sa 150 quarters ang nag-ambag. Ang sistemang ito ay tinukoy din para sa mga empleyado na ang oras ng pagtatrabaho ay hindi matukoy, at para sa mga self-employed.