Kailan magparehistro Paano mag-organisa? Paano kung mawala ako? Kailan ang mga pagsusulit? Ano ang isang CM? Paano kung ang kursong pinili ko ay hindi nakakaakit sa akin? May tour ba sa establishment? Kanino ako pupunta kung hindi ko maintindihan? Kailan ang simula ng taon ng paaralan?...
Napakaraming tanong na itinatanong natin sa ating sarili bago pumasok sa unibersidad!

Sundin ang mga yapak nina Juliette at Félix, mga bagong mag-aaral sa unibersidad, at hanapin kasama nila ang mga sagot sa iyong mga tanong at payo upang maging matagumpay ang iyong mga unang hakbang sa mas mataas na edukasyon.

Ang MOOC na ito ay pangunahing nakatuon sa mga mag-aaral sa high school. Ang layunin nito ay alisin ang mga takot at konkretong tugunan ang ilang aspeto ng bagong yugto ng buhay na ito.

Ang mga nilalaman na ipinakita sa kursong ito ay ginawa ng mga pangkat ng pagtuturo mula sa mas mataas na edukasyon sa pakikipagtulungan sa Onisep. Kaya't maaari mong siguraduhin na ang nilalaman ay maaasahan, na nilikha ng mga eksperto sa larangan.