Matapos ang isang partikular na pagsubok na taon, ang mga opisyal ng ospital at kawani ng kontrata ay may karapatang tumulong. Bilang kapalit ng kanilang pangako sa panahon ng epidemya ng Covid-19, binibigyan sila ng gobyerno ng Jean Castex ng posibilidad na makatanggap ng kabayaran para sa balanse ng taunang bakasyon o mga araw ng pahinga na hindi kinuha para sa pagbawas ng oras ng pagtatrabaho. (RTT).

Sino ang maaaring makinabang mula sa hakbang na ito?

Ito ang mga sibil na tagapaglingkod at mga ahente ng kontraktwal sa ilalim ng pampublikong batas sa serbisyong sibil sa ospital, tagapag-alaga man o hindi, nagtatrabaho sa:

mga pamayanan sa kalusugan ng publiko; mga pampublikong pamayanan para sa mga matatanda; mga pampublikong pamayanan na nag-aalaga ng mga menor de edad o mga may kapansanan na nasa loob ng serbisyo sa pampublikong ospital.

Ang mga taong nababahala ay may karapatan sa hakbang na ito kung tinanggihan ng kanilang pinagtatrabahuhan ang kanilang kahilingan para sa pahinga o RTT na gawin sa pagitan ng Oktubre 1 at Disyembre 31, 2020, batay sa "Mga dahilan ng serbisyo na naka-link sa paglaban sa epidemya", tumutukoy a mag-atas ng nakaraang Disyembre 23, na inilathala noong 26 hanggang Opisyal na Journal, na nagtatatag ng sistemang ito sa ...