Bayad na bakasyon: pambihirang tulong sa estado

Ang pambihirang tulong sa pananalapi upang masakop ang bakasyon ay inilaan para sa mga kumpanya na ang pangunahing aktibidad ay nagsasangkot ng pagtanggap sa publiko at na ang mga hakbang sa kalusugan na inilagay ng Estado ay nagresulta sa:

ang pagbabawal sa pagtanggap ng publiko sa lahat o bahagi ng kanilang establisyimento para sa kabuuang panahon na hindi bababa sa 140 araw sa pagitan ng Enero 1 at Disyembre 31, 2020; o pagkawala ng turnover na nakamit sa mga panahon kung kailan idineklara ang state of health emergency na hindi bababa sa 90% kumpara sa natamo sa parehong mga panahon noong 2019.

Ang halaga ng tulong ay pantay-pantay, para sa bawat empleyado at bawat araw ng bayad na bakasyon na kinuha sa loob ng limitasyon ng 10 araw ng bakasyon, sa 70% ng bayad na allowance sa bakasyon na may kaugnayan sa isang oras-oras na halaga at, limitado sa 4,5 oras-oras na minimum na sahod.
Ang oras-oras na halaga ay hindi maaaring mas mababa sa 8,11 euro, maliban sa mga empleyado sa mga kontrata sa pag-aaral at pagiging propesyonal.
Upang makinabang mula sa tulong, dapat mong ipadala ang iyong kahilingan sa elektronikong paraan, na tinutukoy ang dahilan para sa paggamit ng pambihirang tulong. Upang magawa ito, nasa sa iyo na suriin ang "pagsasara nang hindi bababa sa 140 araw