Bayad na bakasyon: panahon ng pag-iwan

Sa maraming mga kumpanya, ang panahon para sa pagkuha ng bayad na bakasyon ay magsisimula sa Mayo 1 at magtatapos sa Abril 30, o kahit Mayo 31.

Ang mga araw na hindi kukuha pagkatapos ng petsang ito ay nawala.

May mga sitwasyong pinapayagan ang pagpapaliban.

Upang maiayos ang iyong sarili, kumuha ng stock sa iyong mga empleyado sa bilang ng mga araw ng pahinga na dadalhin pa bago ang deadline at planuhin ang bakasyon para sa bawat isa.

Mahalagang suriin na ang lahat ng mga empleyado ay nakagawa ng kanilang bayad na bakasyon.

Kung isasaalang-alang ng isang empleyado na hindi niya nagawang gawin ang kanyang bayad na bakasyon sa pamamagitan ng iyong pagkakamali, maaari niyang i-claim, sa harap ng tribunal pang-industriya, ay pininsala bilang kabayaran sa dinanas na pinsala.

Bayad na bakasyon: dinala sa ibang panahon

Kung ang isang empleyado ay hindi makapag-iwan ng bakasyon dahil sa mga pagliban na may kaugnayan sa kanyang estado ng kalusugan (sakit, aksidente sa trabaho o hindi) o maternity (Labor Code, art. L. 3141-2), ang kanyang bakasyon ay hindi nawala, ngunit ipinagpaliban.

Para sa Court of Justice ng European Union (CJEU), isang empleyado na hindi nakakuha ng kanyang bayad na bakasyon