Hanggang sa 6 na araw ng bayad na bakasyon at 10 araw ng ipinataw na RTT

Ang Artikulo 1 ay nagpapalawak at umaangkop sa mga hakbang na ginawa noong Marso sa mga tuntunin ng bayad na bakasyon at mga araw ng pahinga. Hanggang Hunyo 30, 2021, ang isang tagapag-empleyo ay maaaring, napapailalim sa pagtatapos ng isang kasunduan sa kumpanya o sangay, magpataw o maglipat ng hanggang 6 na araw ng bayad na bakasyon. At ito, sa pamamagitan ng paggalang sa isang panahon ng paunawa ng hindi bababa sa isang malinaw na araw, sa halip na isang buwan o ang panahon na inilaan ng isang sama-samang kasunduan sa mga normal na oras.

Sa parehong paraan, ang isang tagapag-empleyo ay maaaring, sa pamamagitan ng unilateral na desisyon sa oras na ito, magpataw o magbago sa ilalim ng isang malinaw na araw na abiso ang mga petsa ng RTT, ng mga araw na nakuha sa day package o ng mga araw na idineposito sa time save account (CET) sa ang 10-araw na limitasyon ...

Magpatuloy na basahin ang artikulo sa orihinal na site →

READ  CANVA: Lumikha ng mga PRO visual para sa iyong Mga Social Network