Kung mayroong isang lugar kung saan maaaring mahirap igiit ang sarili, ito ay sa trabaho.
Sa katunayan, hindi laging madaling iparinig ang iyong boses sa harap ng iyong boss, manager o kasamahan.

Kaya kung ikaw ay may isang mahirap na oras sa paggawa ng iyong sarili narinig sa trabaho dito ay kung paano magtagumpay sa asserting mo propesyonal.

Pagsalig sa sarili, ang susi sa pagpapahayag ng iyong sarili sa trabaho:

Kung nakaharap sa isang kasamahan, ang kanyang amo o isang customer, na nagsasabi na ang iyong sarili sa trabaho ay hindi maaaring hindi pumasa sa pamamagitan ng pagtitiwala na mayroon ka sa iyo.
Ang isang mabuting pananampalataya sa iyo ay mapadali ang pangako sa pagkilos at ito ay magpapahintulot sa iyo na igiit ang iyong sarili sa trabaho.
Ang pag-alam sa iyong mga katangian ng iyong mga kasanayan ay makakatulong sa iyo pag-unlad sa trabaho at upang madinig ang iyong tinig.

Kailangan mo ring kilalanin ang mga paniniwala na pumipigil sa iyo sa paghahanap ng iyong lugar sa mundo ng trabaho.
Minana man o nakuha, nililimitahan ka ng mga paniniwalang ito at hinaharangan ang anumang propesyonal na pag-unlad.

Kadalasan, ang kawalan ng tiwala sa sarili ay nagdudulot ng mga takot.
Mayroon ka natatakot na humingi ng isang pagtaas sa iyong boss, dahil takot ka na tumanggi siya.
Ngunit malalim, talagang masama ba kung ang sagot ay negatibo?
Hindi ka niya sunugin dahil nagawa mong humingi ng pagtaas, ikaw ay buhay pa pagkatapos ng iyong appointment.
Kailangan mong malaman kung paano relativize sa pamamagitan ng paggalugad ng iyong takot sa kabiguan.

Upang ipatupad ang iyong pananaw sa trabaho:

Hindi ka robot, mayroon kang isang paraan ng pag-iisip, mga ideya at mga paniniwala.
Kaya kung paano ka mapanganib sa pagbibigay ng iyong opinyon?
Hindi ka dapat humingi ng suporta sa lahat ng iyong mga kasamahan, dahil mayroon din silang sariling paraan upang makita ang mga bagay.
Kung naniniwala ka sa kung ano ang sinasabi mo, mayroon kang napakaliit na pagkakataon ng pagiging tinanggihan o hindi gaanong minamahal.
Kaya sa pulong, maglakas-loob na magsalita.
Maaari mong i-focus muli ang debate na may mga parirala tulad ng "Gusto kong sabihin", "Mula sa aking pananaw" o "Para sa aking bahagi".

READ  Alamin kung paano ipakita ang mga resulta ng iyong talatanungan!

Upang malaman kung paano hindi sabihin:

Siyempre, hindi ito isang tanong ng pagsasabi ng hindi, tama at mali.
Kung nais mong tutulan ang isang desisyon, ang iyong "hindi" ay dapat na maging makatwiran.
Upang gawin ito, kailangan mo munang malaman kung ano ang nag-udyok sa iyo na gawin ang desisyon na iyon.
Totoo, maaaring kailanganin na sumulong sa pamamagitan ng lantarang pagtatanong sa taong kinauukulan para sa kanilang mga dahilan.
Ngunit makakatulong ito sa iyo upang maibigay ang iyong opinyon at bigyang katwiran sa isang pangangatwirang paraan ang iyong pagtutol sa pinagtatalunang desisyon. At ito ay may bisa kahit sa harap ng iyong boss.
Tandaan na ang iyong amo ay hindi makapangyarihan sa lahat, kung iyong ganyakin ang iyong hindi pagkakasunduan maaari niyang maintindihan ito at marinig ito.