Ang pagbabakuna sa trabaho ay magiging posible, sa ilalim ng ilang mga kundisyon. Mula Huwebes, Pebrero 25, ang mga taong may edad na 50 hanggang 64 na may co-morbidities ay maaaring magkaroon ng bakunang AstraZeneca na pinangangasiwaan ng kanilang dumadating na manggagamot ngunit pati na rin ng kanilang manggagamot na manggagamot. Ang General Directorate of Labor ay naglathala ng isang proteksyon sa pagbabakuna noong Pebrero 16.

Sino ang maaaring mabakunahan?

Sa una, ang mga empleyado lamang na may edad na 50 hanggang 64 na may mga comorbidity (sakit sa puso, hindi matatag na diabetes, mataas na presyon ng dugo, labis na timbang, talamak na sakit sa paghinga, atbp.) Ang maaaring mabakunahan.

Pagbabakuna na nakabatay sa boluntaryo

Ang pagbabakuna ay ibabatay sa kusang-loob na gawain ng mga manggagamot na manggagamot at empleyado. Dapat itong ihandog sa mga empleyado, "Sino ang dapat gumawa ng isang tahasang pagpipilian upang mabakunahan ng manggagamot na manggagawa, hanggang sa ang mga taong ito ay maaari ding pumili na mabakunahan ng kanilang dumadating na manggagamot", tinutukoy ang protokol.