Progressive retirement: taong nagbibigay ng isang part-time na aktibidad

Ang progresibong iskema ng pagreretiro ay bukas sa mga empleyado na nakakatugon sa mga sumusunod na kundisyon:

magtrabaho ng part-time sa loob ng kahulugan ng Artikulo L. 3123-1 ng Labor Code; naabot ang legal na minimum na edad ng pagreretiro (62 taon para sa mga taong nakaseguro na ipinanganak noong o pagkatapos ng Enero 1, 1955) na binawasan ng 2 taon, nang hindi nababawasan ng 60 taon; bigyang-katwiran ang tagal ng 150 quarters ng old-age insurance at mga panahon na kinikilala bilang katumbas (Social Security Code, art. L. 351-15).

Pinapayagan ng sistemang ito ang mga manggagawa na gumamit ng nabawasan na aktibidad habang nakikinabang mula sa isang bahagi ng kanilang pensiyon sa pagreretiro. Ang maliit na bahagi ng pensiyon ay nag-iiba ayon sa tagal ng part-time na trabaho.

Ang alalahanin ay sa loob ng kahulugan ng Labor Code, ay itinuturing na part-time, mga empleyado na may isang mas maikling oras sa pagtatrabaho:

sa ligal na tagal ng 35 oras bawat linggo o sa tagal na naayos ng kolektibong kasunduan (sangay ng sangay o kumpanya) o sa tagal ng pagtatrabaho na nalalapat sa iyong kumpanya kung ang tagal ay mas mababa sa 35 oras; ang nagresultang buwanang tagal,