Halimbawa 1: sulat para humiling ng bayad para sa hindi kinuhang bayad na bakasyon
Pumunta sa tab File sa kaliwang tuktok ng iyong dokumento upang i-print.