Halimbawa 2 para sa isang kahilingan para sa maagang pagpapalabas ng mga plano sa pagtitipid ng empleyado
Pumunta sa tab File sa kaliwang tuktok ng iyong dokumento upang i-print.