Huling na-update ang imprint na ito noong 21/01/2024.

Ang may-ari ng website na ito ay:

comme-un-pro.fr
.
Pransiya
E-mail: 
Numero ng telepono:.

Ang (mga) legal na kinatawan ng comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Pangkalahatan

Hindi kami handa o obligadong lumahok sa mga paglilitis sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa harap ng isang lupon ng arbitrasyon ng consumer.

2. Ang sumusunod na impormasyon ay ipinag-uutos ayon sa batas ng Aleman.