Ang mga empleyado ay may karapatang kumuha ng kanilang pagkain sa kanilang workstation. Ang pamahalaan ng Jean Castex ay nai-publish, Linggo Pebrero 14 sa Opisyal na Journal, isang pasiya na magbubukas ng posibilidad na ito sa isang pansamantalang batayan, mula Lunes at hanggang anim na buwan pagkatapos ng pagtatapos ng estado ng emerhensiyang pangkalusugan. Ang estado ng emerhensiyang pangkalusugan ay dapat magtapos sa Hunyo 1, sa kawalan ng anumang extension, ayon sa isang panukalang batas na pinagtibay noong Pebrero 9.

Upang sumunod sa mga panuntunan sa distansya ng panlipunan, pinaghigpitan ng mga restawran at cafeterias ng kumpanya ang kanilang mga kakayahan sa pagtanggap. Sa parehong oras, ang lamig at ang pagsasara ng mga cafe at iba pang mga restawran ay nagdaragdag ng bilang ng mga tao na kumakain ng pagkain sa mga lugar ng kumpanya.

Ang Artikulo R. 4228-19 ng Labor Code ay nag-aayos ng hindi pinapansin na pagbabawal "Upang pahintulutan ang mga manggagawa na kumuha ng kanilang pagkain sa mga lugar na nakatalaga sa trabaho". Isang atas ng Marso 7, 2008 ang lumikha ng artikulong ito. Tulad ng naalala Le Monde, sa maraming mga kumpanya, ang panloob na mga regulasyon ay nagpataw ng parehong sukat.

"Ang dekreto noong 2008 ay tumugon sa isang problema ng hindi magandang kalagayan sa kalinisan, ipinaliwanag sa pahayagan Régis Bac, pinuno ng