Ang pagharap sa isang matagumpay na pagpapakamatay o isang taong nagpapakamatay ay nagtatanong sa atin tungkol sa sarili nating karanasan. Ang mga taong ito ay mga taong katulad ng iba, tulad nating lahat, kung saan ang buhay ay naging pinagmumulan ng pagdurusa. Ang pag-unawa sa kanila ay ang pag-unawa sa ating sarili, ang pagtuklas ng mga kahinaan ng ating pagkatao, ang mga pagkukulang ng ating kapaligiran, ng ating lipunan.

Sa MOOC na ito, nag-aalok kami ng pagsasanay na naa-access sa lahat ng interesado sa problema sa pagpapakamatay, para sa personal, propesyonal, siyentipiko o kahit pilosopikal na mga dahilan. Susubukan naming magkaroon ng transversal approach sa pagpapakamatay: epidemiology, social at cultural determinants, psychological theories, clinical factors, prevention method o kahit siyentipikong pag-aaral na gumuguhit ng suicidal brain. Ating tutugunan ang problema ng mga partikular na populasyon at igigiit ang emergency na pangangalaga.