Sa pagtatapos ng kursong ito, magagawa mong:

 • Mas mahusay na maunawaan ang kasalukuyang sistemang pampulitika ng Belgian at ang sunud-sunod na mga reporma ng estado.
 • Ilarawan ang mga isyu at problema na gumagawa ng balita sa Belgium, sa partikular:
  • Ang tanong ng komunidad,
  • Mga konsultasyon sa lipunan,
  • Ang lugar ng kababaihan sa lipunan,
  • Relasyon ng Simbahan / Estado,
  • Pamamahala ng imigrasyon.

paglalarawan

Salamat sa mga dalubhasang video, mga interactive na mapa at timeline at iba't ibang pagsusulit, matututunan mo ang tungkol sa pagtatayo ng teritoryo, ang ebolusyon ng mga kapangyarihan, mga tanong sa wika at pang-ekonomiya o ang espesyal na ugnayan sa pagitan ng Belgium at Congo. .