Tatlong dekreto, na kinuha sa paglalapat ng batas ng 6 Agosto 2019 sa pagbabago ng serbisyo publiko, pagbutihin ang pangangalap, pagsasama at pagpapaunlad ng karera ng mga taong may kapansanan sa serbisyo publiko.

Ang pagtatatag sa pagtatapos ng isang kontrata sa pag-aaral

Isang atas na inilathala noong Mayo 7 sa Opisyal na Journal madali ang pagtatatag ng mga taong may kapansanan na nakumpleto ang isang kontrata sa pag-aaral sa serbisyo publiko. Magagawa nilang makinabang mula sa direktang pag-access sa isang posisyon mula sa isang nakalaang pamamaraan.

Dapat ipadala ng mga kandidato ang kanilang kahilingan na maitaguyod ng hindi bababa sa tatlong buwan bago matapos ang kanilang kontrata sa pag-aprentis sa awtoridad sa pagrekrut. Ang huli ay may isang buwan mula sa pagtanggap ng kahilingan upang magpadala ng isang panukala para sa panunungkulan pati na rin ang isa o higit pang mga alok para sa isang trabaho na naaayon sa mga pagpapaandar na ginanap sa panahon ng pag-aaral. Kung wala itong panukala na gagawin, ipaalam ito sa kanila sa loob ng parehong limitasyon sa oras. Ang mga kandidato ay magkakaroon ng labing limang araw upang maipadala ang kanilang aplikasyon. Susuriin ng isang komite sa panunungkulan ang mga file at aanyayahan o hindi ang mga kandidato para sa isang pakikipanayam na kinakailangan