29% ng mga natukoy na kaso ng Covid-19 ay nagmula sa lugar ng trabaho, ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Institut Pasteur. Sa pagtatangka na pigilan ang kontaminasyon sa lugar ng trabaho, nagpasya ang gobyerno na pahigpitin ang mga patakaran. Ang isang bagong bersyon ng protokol na pangkalusugan sa lugar ng trabaho ay tinatalakay sa pagitan ng Ministri ng Paggawa at mga kasosyo sa lipunan. Ang teksto ay dapat na nai-post ngayong Martes ng gabi.

Mag-iisa ang tanghalian sa kanyang opisina

Sa partikular, plano nitong pangasiwaan ang sama-samang pagtutustos ng pagkain sa mga kumpanya. Palaging posible na magkaroon ng tanghalian sa canteen, ngunit kailangan mong mag-isa sa mesa, mag-iwan ng walang laman na lugar sa harap mo at igalang ang distansya ng dalawang metro sa pagitan ng bawat tao. Iyon ay upang sabihin ng isang puwang ng 8 square meters sa paligid mo. Magiging pareho kung ang pagkain ay dadalhin sa kanyang tanggapan.

Upang mabawasan ang bilang ng mga empleyado na naroroon sa parehong oras sa canteen ng kumpanya, ang mga tagapag-empleyo ay kailangang "sistematikong" iakma ang mga oras ng pagtatrabaho at i-set up ang mga nasisirang serbisyo. Inirekomenda din ng gobyerno na mag-set up ng isang sistema ng mga take-out na naka-pack na tanghalian na kokolektahin ng mga empleyado